Project Bunglung

In 2013 herziet Water4Ghana het technische concept van zijn zuiveringsinstallaties met al zijn partners uit België en Ghana. Na de ervaringen van de voorbije 4 jaren komen we zo tot een eenduidig ontwerp dat duurzaam, technisch eenvoudig en energiezuinig is.

Water4Ghana stelt alles in werking om tegen 2014 een nieuwe drinkwaterinstallatie te bouwen in de community Bunglung.

De belangrijkste stap van dit bouwproces, namelijk de sensibilisering van de community, wordt reeds in 2013 aangevat door Koen Belmans en Dimitri Sas die dit samen met onze Ghanese partners zullen verwezenlijken.

In de zomer van 2013 volgen Jesse Declercq en Thijs Verbeeck, twee studenten van het Departement Industriële Wetenschappen, hen op om de verdere voorbereidingen te treffen voor de derde drinkwaterinstallatie in Bunglung.

De studenten van 2013 en 2014 staan dus weer voor een nieuwe én grote uitdagingen in het Water4Ghana-project.

Volg de blog om op de hoogte te blijven van de vorderingen!

[mantra-button-color url=”http://www.water4ghana.be/blog-nieuws/” color=”#47AFFF”]Naar de blog[/mantra-button-color]